RUMI's Mediterranean Grill & Market

RUMI's Mediterranean Grill & Market We provide healthy Mediterranean - Middle Eastern menus and quality grocery items to our customers. A+ Healthy & Affordable Meal Vendor/Caterer proudly serves Child and Adult Care Food Program and Summer Food Service.

We provide Fresh, Simple, and Healthy Mediterranean - Middle Eastern meals and quality grocery items to our customers.

Operating as usual

06/27/2021
06/05/2021
MEŞHUR KARAMÜRSEL SİMİTİ VE HİKAYESİ..... Adı Arapça beyaz un anlamındaki samîd kelimesinden gelen simidin tarihi 14.yy'...
04/28/2021

MEŞHUR KARAMÜRSEL SİMİTİ VE HİKAYESİ.....

Adı Arapça beyaz un anlamındaki samîd kelimesinden gelen simidin tarihi 14.yy'a kadar gider. Bir başka kaynakta simidin adının, eski adı “Smiti” olan İzmit'ten geldiği ve tarihte ilk simidin İzmit'te yapıldığı söylenir. Gerçi “samuad” adlı kıtır halka olarak Selçuklu kaynaklarında da geçtiği söylenen simit, Orta Asya'dan Balkanlar'a geniş bir coğrafyada bilinen bir nimettir.
Simidin Kanuni Sultan Süleyman zamanında ortaya çıktığı tarihi kaynaklarda yer alır. Hatta simidin ilk mucidinin Mihrimah Sultan'ın kızı Ayşe Hanım Sultan ile evli olan Sadrazam Şemsi Paşa olduğudur. Bu dönemde sarayda un depolarına “simithane”, padişah fırınına ise “simit fırını” denilirdi. 1593 tarihli Üsküdar Şeriye Sicilinde has undan yapılan halka biçimindeki bir çeşit ekmek “simid-i halka” olarak adlandırılmaktadır. II. Süleyman döneminde bir Mutfak Defterinde (1691) çörek ve ekmeğin yanı sıra saraya günde otuz adet halka-yı simid tahsis edildiği yazılmaktadır. Padişahlar iftar sonrası askerlere simit hediye ederlermiş. Hekim Bereket Türkçe el yazması tıp kitabı olan “Tuhfet-i Mubariz” adlı eserinin son kısmında “Tabiatname” bölümünde simitten de bahsetmektedir. Yeniçerilerin bir kolu olan “Sekban Sınıfı”na ait fırınlarda çalışmak üzere işe başlayanlara simitçi denmekte, saray fırınında “simitçi ustası” adıyla çalıştırılan ustalar bulunurmuş. Ahmet Refik'in “Hicri Onuncu Asırda İstanbul Hayatı” adlı kitabında hazine evrakına ait saray simitçileri arasında olduğu gibi fodlacılar arasında da bir meratip silsilesi yapılmasından bahseden bir evrak bulunmaktadır.

MEŞHUR KARAMÜRSEL SİMİTİ VE HİKAYESİ.....

Adı Arapça beyaz un anlamındaki samîd kelimesinden gelen simidin tarihi 14.yy'a kadar gider. Bir başka kaynakta simidin adının, eski adı “Smiti” olan İzmit'ten geldiği ve tarihte ilk simidin İzmit'te yapıldığı söylenir. Gerçi “samuad” adlı kıtır halka olarak Selçuklu kaynaklarında da geçtiği söylenen simit, Orta Asya'dan Balkanlar'a geniş bir coğrafyada bilinen bir nimettir.
Simidin Kanuni Sultan Süleyman zamanında ortaya çıktığı tarihi kaynaklarda yer alır. Hatta simidin ilk mucidinin Mihrimah Sultan'ın kızı Ayşe Hanım Sultan ile evli olan Sadrazam Şemsi Paşa olduğudur. Bu dönemde sarayda un depolarına “simithane”, padişah fırınına ise “simit fırını” denilirdi. 1593 tarihli Üsküdar Şeriye Sicilinde has undan yapılan halka biçimindeki bir çeşit ekmek “simid-i halka” olarak adlandırılmaktadır. II. Süleyman döneminde bir Mutfak Defterinde (1691) çörek ve ekmeğin yanı sıra saraya günde otuz adet halka-yı simid tahsis edildiği yazılmaktadır. Padişahlar iftar sonrası askerlere simit hediye ederlermiş. Hekim Bereket Türkçe el yazması tıp kitabı olan “Tuhfet-i Mubariz” adlı eserinin son kısmında “Tabiatname” bölümünde simitten de bahsetmektedir. Yeniçerilerin bir kolu olan “Sekban Sınıfı”na ait fırınlarda çalışmak üzere işe başlayanlara simitçi denmekte, saray fırınında “simitçi ustası” adıyla çalıştırılan ustalar bulunurmuş. Ahmet Refik'in “Hicri Onuncu Asırda İstanbul Hayatı” adlı kitabında hazine evrakına ait saray simitçileri arasında olduğu gibi fodlacılar arasında da bir meratip silsilesi yapılmasından bahseden bir evrak bulunmaktadır.

KARAMÜRSEL'E ÖZGÜ SİMİT DOLMASININ HİKAYESİ Devir ,19. padişah sultan IV.Mehmet zamanıdır. Karamürsel'e bağ bahçe işleri...
04/28/2021

KARAMÜRSEL'E ÖZGÜ SİMİT DOLMASININ HİKAYESİ

Devir ,19. padişah sultan IV.Mehmet zamanıdır.
Karamürsel'e bağ bahçe işlerinde ırgatlık yapmak üzere
her sene binden fazla bekar arnavut gelir çalışırlarmış.
Karamürsel'e gelen mevsimlik Arnavut işçiler bir takım
alışkanlıklarını da beraberlerinde getirmişler.Bunlardan
bİr tanesi de simit ve simit dolmasıdır.Evliya Çelebi'nin araba
tekerleği kadar büyüktü dediği simit dolmasıdır. Çakma
tarihçilerin dediği gibi simit dolması 1910 beri değil ! Tam
tersi 1600 lü yıllardan beri var .Karamürsel o tarihte nahiye
olarak Üsküdar'a ,Üsküdar da İzmit'e bağlıymış.Tüm bu bilgiler
Başbakanlık arşivindeki mühimme defterlerinden alınmıştır.
Evliya Çelebi yalnızca Osmanlı İmparatorluğu’nun değil, dünyanın önde gelen gezginlerinden biri. Elli yılı aşkın süre Osmanlı topraklarını gezen ve gördüklerini Seyahatnâme adlı eserinde toplayan Çelebi’nin, Osmanlı Saray Mutfağı’nın vazgeçilmezi simitle karşılaşmaması düşünülemezdi. Simidin beyaz undan simid-i halkaya, sonrasında bugünkü simide geçiş öyküsünü bir de ondan dinleyelim.
Simidin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki öyküsü 16. yüzyılda başlar. Evliya Çelebi’nin “araba tekerleği kadar” diyerek bahsettiği ilk simitler oldukça büyüktür. Osmanlı tebaası tarafından “simid-i halka” olarak adlandırılır. Fiyatı 135 dirheme kadar çıkmaktadır.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi’ne göre 17. yüzyılda simitçi esnafı, diğer unlu yiyecek ve fırıncı esnafından ayrışarak ayrı bir sınıf haline gelir. Bu dönemde simit ununun pahalı olması nedeniyle “simid-i halka”nın yanında “hurda simit” olarak adlandırılan daha küçük simitler ortaya çıkar. 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren “halka” yerine bugün kullandığımız anlamda simit terimi kullanılmaya başlanır. Bu dönemde “simid-i halka”nın fiyatı 60 ila 120 dirhem arasındayken, bildiğimiz simidin fiyatı 25 – 35 dirhem arasındadır.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi’nde İstanbul dışında Balkan coğrafyasında da simide rastlanır. Çelebi İstanbul dışında ilk olarak Yanya simidinden bahseder. Bunun dışında yine Balkanlarda Niş, Elbasan ve Belgrad’a yaptığı ziyaretlerde de simitten bahseder. Bu simitlerin şekli ve pişiriliş aşamaları İstanbul’daki simitten farklıdır. Balkanlarda simide “gjevrek” ya da “djevrek” denilmektedir. 1930’lardan sonra Balkanlardan İzmir’e göçen göçmenlerle birlikte bu isim İzmir’de gevreğe dönüşür.

Evliya Çelebi eserinde İstanbul simidini Galata ve Kasımpaşa simidi olmak üzere ikiye ayırır. Kasımpaşa simidini Arnavut simidine benzer şekilde tanımlar. Galata’da ise “baharlı simit’den bahseder. Günümüzde baharlı simit hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Ancak baharatlı özel bir simit olduğu tahmin edilmektedir.

Seyahatnâme boyunca başka şehirlerde simide rastlanmaz. Bu nedenle simidi yalnızca İstanbul ve Balkan coğrafyasının bir yiyeceği olarak tanımlayabiliriz.

Seyahatnâmede, 19. yüzyıl İstanbul’unda ünlü olan susamsız Beylerbeyi yassı simidiyle Kadıköy ve Eyüp’ün halka simitlerinden bahsedilmez. Yüksek ihtimalle bu simitler, 17. yüzyıldan sonra ortaya çıkmış simit çeşitleridir.

KARAMÜRSEL'E ÖZGÜ SİMİT DOLMASININ HİKAYESİ

Devir ,19. padişah sultan IV.Mehmet zamanıdır.
Karamürsel'e bağ bahçe işlerinde ırgatlık yapmak üzere
her sene binden fazla bekar arnavut gelir çalışırlarmış.
Karamürsel'e gelen mevsimlik Arnavut işçiler bir takım
alışkanlıklarını da beraberlerinde getirmişler.Bunlardan
bİr tanesi de simit ve simit dolmasıdır.Evliya Çelebi'nin araba
tekerleği kadar büyüktü dediği simit dolmasıdır. Çakma
tarihçilerin dediği gibi simit dolması 1910 beri değil ! Tam
tersi 1600 lü yıllardan beri var .Karamürsel o tarihte nahiye
olarak Üsküdar'a ,Üsküdar da İzmit'e bağlıymış.Tüm bu bilgiler
Başbakanlık arşivindeki mühimme defterlerinden alınmıştır.
Evliya Çelebi yalnızca Osmanlı İmparatorluğu’nun değil, dünyanın önde gelen gezginlerinden biri. Elli yılı aşkın süre Osmanlı topraklarını gezen ve gördüklerini Seyahatnâme adlı eserinde toplayan Çelebi’nin, Osmanlı Saray Mutfağı’nın vazgeçilmezi simitle karşılaşmaması düşünülemezdi. Simidin beyaz undan simid-i halkaya, sonrasında bugünkü simide geçiş öyküsünü bir de ondan dinleyelim.
Simidin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki öyküsü 16. yüzyılda başlar. Evliya Çelebi’nin “araba tekerleği kadar” diyerek bahsettiği ilk simitler oldukça büyüktür. Osmanlı tebaası tarafından “simid-i halka” olarak adlandırılır. Fiyatı 135 dirheme kadar çıkmaktadır.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi’ne göre 17. yüzyılda simitçi esnafı, diğer unlu yiyecek ve fırıncı esnafından ayrışarak ayrı bir sınıf haline gelir. Bu dönemde simit ununun pahalı olması nedeniyle “simid-i halka”nın yanında “hurda simit” olarak adlandırılan daha küçük simitler ortaya çıkar. 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren “halka” yerine bugün kullandığımız anlamda simit terimi kullanılmaya başlanır. Bu dönemde “simid-i halka”nın fiyatı 60 ila 120 dirhem arasındayken, bildiğimiz simidin fiyatı 25 – 35 dirhem arasındadır.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi’nde İstanbul dışında Balkan coğrafyasında da simide rastlanır. Çelebi İstanbul dışında ilk olarak Yanya simidinden bahseder. Bunun dışında yine Balkanlarda Niş, Elbasan ve Belgrad’a yaptığı ziyaretlerde de simitten bahseder. Bu simitlerin şekli ve pişiriliş aşamaları İstanbul’daki simitten farklıdır. Balkanlarda simide “gjevrek” ya da “djevrek” denilmektedir. 1930’lardan sonra Balkanlardan İzmir’e göçen göçmenlerle birlikte bu isim İzmir’de gevreğe dönüşür.

Evliya Çelebi eserinde İstanbul simidini Galata ve Kasımpaşa simidi olmak üzere ikiye ayırır. Kasımpaşa simidini Arnavut simidine benzer şekilde tanımlar. Galata’da ise “baharlı simit’den bahseder. Günümüzde baharlı simit hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Ancak baharatlı özel bir simit olduğu tahmin edilmektedir.

Seyahatnâme boyunca başka şehirlerde simide rastlanmaz. Bu nedenle simidi yalnızca İstanbul ve Balkan coğrafyasının bir yiyeceği olarak tanımlayabiliriz.

Seyahatnâmede, 19. yüzyıl İstanbul’unda ünlü olan susamsız Beylerbeyi yassı simidiyle Kadıköy ve Eyüp’ün halka simitlerinden bahsedilmez. Yüksek ihtimalle bu simitler, 17. yüzyıldan sonra ortaya çıkmış simit çeşitleridir.

03/26/2021
Have you tried Turkish Tea?
03/10/2021

Have you tried Turkish Tea?

Have you tried Turkish Tea?

Which one is your favorite?
03/06/2021

Which one is your favorite?

Which one is your favorite?

01/10/2021
01/07/2021
Taste Life

Taste Life

Big, tender and juicy steak with crunchy ciabatta - what a wonderful day! 🥩🔥🥖

New Year resolution to lose weight?
01/03/2021
30 Days of Mediterranean Diet Dinners

New Year resolution to lose weight?

The Mediterranean Diet loaded with fruits, vegetables, whole grains, legumes, and olive oil is one of the world's healthiest styles of eating. Here are EatingWell's best Mediterranean dinner recipes, from colorful sheet-pan recipes to veggie-packed pastas.

12/27/2020
Turkey Welcomes You

Turkey Welcomes You

Call me cheesy but this is a love affair 🧀❤️

12/27/2020
The Food Ranger

The Food Ranger

Stay safe everyone! Stay home!! Here is some incredible Kokorec from Turkey last month! Hope you're all staying safe and healthy!!

Let's clear it for everybody...
12/26/2020

Let's clear it for everybody...

12/22/2020
Chefclub Network

Chefclub Network

Crepe Gift Roll-ups! A sweet surprise is waiting for you under the Christmas tree!

12/20/2020
Bi Dünya insanı

Bi Dünya insanı

Adanalı ünlü kebapçı Ali Baba, Adana kebabını anlattı.
Adana kebap nasıl yapılır?
Adana kebap hangi etten yapılır?
Adana kebap eti nasıl hazırlanır?
Adana kebap salatası nasıl olur?
Bi Dünya insanı sordu, Ali Baba anlattı...
Ali Baba sadece kebabı anlatmakla kalmadı, CZN Burak ile Nusret'e de laf çakmayı ihmal etmedi...
İşte yine bir best of Ali Baba serisi...

12/16/2020
Taste Life

Taste Life

Grilling fish to make fish wraps by the beach 🐟😋
Credit: Kadir Barcın (YouTube.com/channel/UCQ9EpfICnG9wm0gjUIa94JA)

12/12/2020
12/06/2020
Chefclub Network

Chefclub Network

3D Chocolate Tree! Complete with *candied* apples and caramel leaves!🍫🌳🍁

11/22/2020
Taste Life

Taste Life

Cooking Lamb for Dad in a Tandoori Oven 😋💗

11/14/2020
Does it work? Is it healthy?
11/12/2020

Does it work? Is it healthy?

Address

Las Vegas, NV

Opening Hours

Monday 9am - 9pm
Tuesday 9am - 9pm
Wednesday 9am - 9pm
Thursday 9am - 9pm
Friday 9am - 2am
Saturday 9am - 2am
Sunday 9am - 9pm

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when RUMI's Mediterranean Grill & Market posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to RUMI's Mediterranean Grill & Market:

Nearby restaurants


Other Middle Eastern Restaurants in Las Vegas

Show All