Opulent River Face Hotel

Opulent River Face Hotel මනාලියන්ගේ සිහින තොටුපොළ
Official Page කලබලකාරී නාගරික පරිසරයෙන් දුරස්ථවූ සොබා සුන්දරත්වයෙන් පිරුණු දියවන්නා නදියට මායිම පිහිටි හෝටලය නෙත් සිත් විවේකයට ගෙනයන ස්ථානයකි.

ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව නිර්මාණය කර ඇති උත්සව ශාලා ත්‍රිත්වකින් සමන්විතයි. එමෙන්ම රිවර් ෆේස් හෝටලය දශක දෙකකට වැඩිකාලයක් පුරා ඔබේ රසවත් විශ්වාසය දිනූ ඔපියුලන්ට් ප්‍රනීත ආහාරපානවල විශිෂ්ටත්වයත් රැදී තිබීම තවත් විශේෂත්වයක්.

සුවපහසු හා ඉතා අලංකාර කාමර මාදි රැසක්ම ඔබේ නවාතැනට හා විවේක සුවය වෙනුවෙන් රිවර් ෆේස් හෝටලය සතුයි.

Operating as usual

දියවන්නා නදීතෙර අසබඩ ඔබගේ වටිනාම දවස වෙනුවෙන් අපි, සැදී පැහැදී සිටින්නෙමු...ටික දවසක් පරෙස්සමින් ඉන්න.. ඔබේ ආදරය ඔබට වගේ...
16/08/2021

දියවන්නා නදීතෙර අසබඩ ඔබගේ වටිනාම දවස වෙනුවෙන් අපි, සැදී පැහැදී සිටින්නෙමු...ටික දවසක් පරෙස්සමින් ඉන්න.. ඔබේ ආදරය ඔබට වගේම අපටත් වටිනවා. ඒ ආදරය පරෙස්සම් කරගන්න.. අපි ඔපියුලන්ට් රිවර්ෆෙස් හොටෙල්...
Stay Home Stay Safe
Opulent River Face Hotel

දියවන්නා නදීතෙර අසබඩ ඔබගේ වටිනාම දවස වෙනුවෙන් අපි, සැදී පැහැදී සිටින්නෙමු...ටික දවසක් පරෙස්සමින් ඉන්න.. ඔබේ ආදරය ඔබට වගේම අපටත් වටිනවා. ඒ ආදරය පරෙස්සම් කරගන්න.. අපි ඔපියුලන්ට් රිවර්ෆෙස් හොටෙල්...
Stay Home Stay Safe
Opulent River Face Hotel

සුපින්බර වෙසක් පුන් පොහෝ දිනයක් වේවා!!!Stay Home - Stay in Love ❤Opulent River Face Hotel
26/05/2021

සුපින්බර වෙසක් පුන් පොහෝ දිනයක් වේවා!!!
Stay Home - Stay in Love ❤
Opulent River Face Hotel

සුපින්බර වෙසක් පුන් පොහෝ දිනයක් වේවා!!!
Stay Home - Stay in Love ❤
Opulent River Face Hotel

19/05/2021

සොදුරු ආදරණීයම හදවත් වලට
පිදෙන හෘදයාංගම පණිවිඩය...
Stay Home - Stay in Love

Stay Home Stay in Love...#stayhome #stayInLove Opulent River Face Hotel
12/05/2021

Stay Home
Stay in Love...
#stayhome #stayInLove
Opulent River Face Hotel

Stay Home
Stay in Love...
#stayhome #stayInLove
Opulent River Face Hotel

29/04/2021
16/04/2021
13/04/2021
ආදරයට වසන්තය කැන්දන සෝදුරැ මංගල සිහිනයට ඔපියුලන්ට් රිවර් ෆේස් වෙතින් පිදෙන ආශීර්වාදය...
08/04/2021

ආදරයට වසන්තය කැන්දන සෝදුරැ මංගල සිහිනයට ඔපියුලන්ට් රිවර් ෆේස් වෙතින් පිදෙන ආශීර්වාදය...

ආදරයට වසන්තය කැන්දන සෝදුරැ මංගල සිහිනයට ඔපියුලන්ට් රිවර් ෆේස් වෙතින් පිදෙන ආශීර්වාදය...

මෙවරත් විවාහ ප්‍රදර්ශනයේදී 25% ක විශේෂ වට්ටමක් සමඟ ඔබගේ සොදුරුතම දිනය Opulent River Face Hotel පැවැත්වීමට දින වෙන් කරවාග...
05/04/2021

මෙවරත් විවාහ ප්‍රදර්ශනයේදී 25% ක විශේෂ වට්ටමක් සමඟ ඔබගේ සොදුරුතම දිනය Opulent River Face Hotel පැවැත්වීමට දින වෙන් කරවාගත් ඔබ සැමට අපගේ හදපිරි ප්‍රණාමය.

මෙවරත් විවාහ ප්‍රදර්ශනයේදී 25% ක විශේෂ වට්ටමක් සමඟ ඔබගේ සොදුරුතම දිනය Opulent River Face Hotel පැවැත්වීමට දින වෙන් කරවාගත් ඔබ සැමට අපගේ හදපිරි ප්‍රණාමය.

ඔබේ වටිනාම විවාහ දිනය වෙනුවෙන් සුවිශේෂී වාසි රැසක් සමග අද සිට දින තුනක් පුරාවට   ඔපියුලන්ට් රිවර්ෆේස් හෝටලය BMICH හි පැව...
02/04/2021

ඔබේ වටිනාම විවාහ දිනය වෙනුවෙන් සුවිශේෂී වාසි රැසක් සමග අද සිට දින තුනක් පුරාවට ඔපියුලන්ට් රිවර්ෆේස් හෝටලය BMICH හි පැවැත්වෙන විවාහ 2021 ප්‍රදර්ශනයේ ඔබ එන තුරු බලා සිටී. දැන්ම ඔබගේ විවහ දිනය වෙන්කර ගැනීමට පැමිණ අගනා වාසි රැස හිමිකර ගන්න.

ඔබගේ මංගල දිනය වෙනුවෙන් වාසි බොහොමයක් සමඟ Opulent River Face Hotel අපිත් 2021 විවාහ ප්‍රදර්ශනයට එනවා අප්‍රේල් 02, 03, 04...
31/03/2021

ඔබගේ මංගල දිනය වෙනුවෙන් වාසි බොහොමයක් සමඟ Opulent River Face Hotel අපිත් 2021 විවාහ ප්‍රදර්ශනයට එනවා අප්‍රේල් 02, 03, 04 යන දිනයන්හිදී උදෑසන 10.00 සිට ඔබගේ සොඳුරුතම දිනය තවත් සුන්දර කරන්නට අපි මග බලන් සිටිනවා
.
Stall No. ㉘ ㉙
.

#opulentriverfacehotel #srilankanstyle #srilankawedding #SLwedding #love #couplegoals #srilankahotels #weddingideas #opulenthotel #sinhalaquotes #weddinghall

ඔබගේ මංගල දිනය වෙනුවෙන් වාසි බොහොමයක් සමඟ Opulent River Face Hotel අපිත් 2021 විවාහ ප්‍රදර්ශනයට එනවා අප්‍රේල් 02, 03, 04 යන දිනයන්හිදී උදෑසන 10.00 සිට ඔබගේ සොඳුරුතම දිනය තවත් සුන්දර කරන්නට අපි මග බලන් සිටිනවා
.
Stall No. ㉘ ㉙
.

#opulentriverfacehotel #srilankanstyle #srilankawedding #SLwedding #love #couplegoals #srilankahotels #weddingideas #opulenthotel #sinhalaquotes #weddinghall

The Perfect Start to Your Life Together...OPULENT WEDDING!!!
15/03/2021

The Perfect Start to Your Life Together...OPULENT WEDDING!!!

The Perfect Start to Your Life Together...OPULENT WEDDING!!!

#opulentriverfacehotel #srilankanstyle #srilankawedding #SLwedding #love #couplegoals #srilankahotels #weddingideas #opu...
25/02/2021

#opulentriverfacehotel #srilankanstyle #srilankawedding #SLwedding #love #couplegoals #srilankahotels #weddingideas #opulenthotel #sinhalaquotes #weddinghall

#opulentriverfacehotel #srilankanstyle #srilankawedding #SLwedding #love #couplegoals #srilankahotels #weddingideas #opulenthotel #sinhalaquotes #weddinghall

11/02/2021
21/01/2021
#opulent #riverface #hotel #srilankahotels
18/01/2021

#opulent #riverface #hotel #srilankahotels

#opulent #riverface #hotel #srilankahotels #Pongal2021 #happypongal Opulent River Face Hotel
14/01/2021

#opulent #riverface #hotel #srilankahotels #Pongal2021 #happypongal Opulent River Face Hotel

සුභම සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...!!!
01/01/2021

සුභම සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...!!!

Seasons Greetings! Have a safe and happy holiday season. Opulent River Face Hotel
25/12/2020

Seasons Greetings!
Have a safe and happy holiday season.
Opulent River Face Hotel

The Picture Perfect natural ambiance
10/12/2020

The Picture Perfect natural ambiance

Opulent Caterers brings a special flair to your birthday parties, wedding and registration parties, cocktail parties, ho...
24/11/2020

Opulent Caterers brings a special flair to your birthday parties, wedding and registration parties, cocktail parties, house warming ceremonies, New Year parties, corporate functions and BBQ’s and get-togethers. It also has the means of catering for almsgivings, ‘bana and dane’, and funerals which include the ‘malabatha’. Book your next event with Opulent Caterers and receive buffet tables, bottled drinking water, cutlery and tableware along with an experienced staff to serve, free of charge.

Opulent Caterers will ensure that your event runs smoothly and is memorable.

Contact Opulent Caterers on +94 112 865994/ +94 112 871957/ +94 115 338182/ +94 112053233

සීතල ඉල් මහේ සොදුරු ආදණීය බලාපොරොත්තු පොදි බැදගෙන, සෙනෙහසේ නවාතැන සදන්නට ඔබේ ආදරයට ඉක්මනින්ම හැකිවේවා!!! අපි ඔබ එන තුරු ...
12/11/2020

සීතල ඉල් මහේ සොදුරු ආදණීය බලාපොරොත්තු පොදි බැදගෙන, සෙනෙහසේ නවාතැන සදන්නට ඔබේ ආදරයට ඉක්මනින්ම හැකිවේවා!!!
අපි ඔබ එන තුරු දියවන්නා සීතල අතරින් බලා සිටින්නෙමු!!!

Call 070 748 9000
.
#srilankanstyle #srilankaforu #srilankafashion #srilankanairlines #srilankamodel #srilankacarspotters #srilankaphotography #srilanka🇱🇰 #srilankashopping #srilankannews #srilankanfoodie #srilankanmodels #srilankashoutout #srilanka_travel #srilankans #srilankanmodel #srilankanwedding #srilankatoday #srilanka2019 #srilankangirl #srilankaonlineshopping #srilankafood #srilankanactress #srilankanfoodblogger #srilankatrain #srilankanature #srilankawedding #srilankangirlsdoitbetter #srilankan

අද සමාජ දුරස්ත බාවය හෙට ඔබව සමීප කරවයි.ආදරයේ උතුම් දවස සමරන්න අපි සූදානම්.එතෙක් ඉවසන්න !!
07/11/2020

අද සමාජ දුරස්ත බාවය හෙට ඔබව සමීප කරවයි.
ආදරයේ උතුම් දවස සමරන්න අපි සූදානම්.
එතෙක් ඉවසන්න !!

31/10/2020
Special 40% discount on rooms at Opulent River Face Hotel

40% Special Discount on Room rates.
Enjoy every luxury Opulent River Face Hotel has to offer as you make lasting memories with your life partner. It’s the start of a lifetime of happiness!
Make your reservation today. Call +94 70 748 9000.

20% Special Discount on Room rates.Enjoy every luxury Opulent River Face Hotel has to offer as you make lasting memories...
23/10/2020

20% Special Discount on Room rates.
Enjoy every luxury Opulent River Face Hotel has to offer as you make lasting memories with your life partner. It’s the start of a lifetime of happiness!
Make your reservation today. Call +94 70 748 9000.

උත්තරීතර ප්‍රේමයේ සොඳුරුම දවස ආදරයෙන් සමරන්න කවුරුත් කැමතියි. ඒ සොඳුරු මොහොත සංග්‍රහයෙන් පුරවන්නට අපි මග බලා හිඳින්නේ ඔබ...
19/10/2020

උත්තරීතර ප්‍රේමයේ සොඳුරුම දවස ආදරයෙන් සමරන්න කවුරුත් කැමතියි. ඒ සොඳුරු මොහොත සංග්‍රහයෙන් පුරවන්නට අපි මග බලා හිඳින්නේ ඔබේ වටිනාකම් තවත් වැඩිවන අයුරින්මයි, අපි හිත පිරෙන ආදර සංග්‍රහයන් ඔබේ විවාහ උත්සවය වෙනුවෙන්ම වෙන් කරන්නේ ඒ නිසයි.

Heartfelt Sentiments are to be Celebrated.
15/10/2020

Heartfelt Sentiments are to be Celebrated.

දරුවෙකුට දෙන්න පුලුවන් හොදම දෑවැද්ද!!! Follow us on Instagram https://instagram.com/opulent_riverfacehotel.#opulentriver...
22/09/2020

දරුවෙකුට දෙන්න පුලුවන් හොදම දෑවැද්ද!!!

Follow us on Instagram https://instagram.com/opulent_riverfacehotel
.
#opulentriverfacehotel #srilankanstyle #srilankawedding #SLwedding #love #couplegoals #srilankahotels #weddingideas #opulenthotel #sinhalaquotes #weddinghall

Romance is in the air at Opulent River Face Hotel as you stay in our luxurious honeymoon suite and benefit from a 20% sa...
04/09/2020

Romance is in the air at Opulent River Face Hotel as you stay in our luxurious honeymoon suite and benefit from a 20% saving on room rates. Enjoy every luxury Opulent River Face Hotel has to offer as you make lasting memories with your life partner. It’s the start of a lifetime of happiness!
Make your reservation today. Call +94 70 748 9000.

හොද හදවත් එකතු කරන්නටම හැදුන හදවතට සමීපතම ආදරණීය අසපුව Follow us on Instagram https://instagram.com/opulent_riverfacehot...
03/09/2020

හොද හදවත් එකතු කරන්නටම හැදුන හදවතට සමීපතම ආදරණීය අසපුව
Follow us on Instagram https://instagram.com/opulent_riverfacehotel
.
#opulentriverfacehotel #srilankanstyle #srilankawedding #SLwedding #love #couplegoals #srilankahotels #weddingideas #opulenthotel #sinhalaquotes #weddinghall

ආදරේට බ්‍රේක් නෑ .. ජීවිතේට රිවස් නෑ ... ඒ මොනවා උනත් තව ටිකක් ඉවසමු සොදුරු ආදරේ නාමයෙන් !ඔබේ සොදුරුම දවස ඉක්මනින්ම අපි ...
20/08/2020
ආදරේට බ්‍රේක් නෑ .. ජීවිතේට රිවස් නෑ ... Opulent River Face Hotel #Covid19 Video for SL Weddings

ආදරේට බ්‍රේක් නෑ .. ජීවිතේට රිවස් නෑ ... ඒ මොනවා උනත් තව ටිකක් ඉවසමු සොදුරු ආදරේ නාමයෙන් !
ඔබේ සොදුරුම දවස ඉක්මනින්ම අපි යථාර්තයක් කරන්නම්.
එතෙක් සමාජ දුරස්ථභාවය තබාගන්න.
Opulent River Face Hotel වෙතින් ආදරණීය මතක් කිරීමක්.
.
#stayhome #staysafe #covid19 #covid #hotel #opulent #weddings #love #marry #socialdistancing #colombohotels #river

ආදරේට බ්‍රේක් නෑ .. ජීවිතේට රිවස් නෑ ... ඒ මොනවා උනත් තව ටිකක් ඉවසමු සොදුරු ආදරේ නාමයෙන් ! ඔබේ සොදුරුම දවස ඉක්මනින්ම අ.....

The elegant architectural designs of our three ballrooms namely Royal, Grand, and Empire are the ideal setting for an el...
18/08/2020

The elegant architectural designs of our three ballrooms namely Royal, Grand, and Empire are the ideal setting for an elaborate wedding or a professional corporate function; each ballroom has the capacity to host between 150 and 500 guests. With thematic lighting systems, and facilities to cater to the needs of every customer, each banquet hall at the Opulent River Face The hotel radiates sophistication and ensures a splendid event that will truly be memorable.
Make your reservation today.

Call +94 70 748 9000.
#srilankaHotels #SLweddings #rooms #ballrooms #opulent #weddings #weddingbells #mywedding

Address

Opulent River Face Hotel, No. 166, Koswatta, Nawala, Rajagiriya, Sri Lanka
Rajagiriya
10100

Telephone

0112 865 994

Products

Deluxe Room,Standard Triple,Honeymoon,Suite Room,Banquet Halls.

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Opulent River Face Hotel posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Opulent River Face Hotel:

Videos

Our Story

කලබලකාරී නාගරික පරිසරයෙන් දුරස්ථවූ සොබා සුන්දරත්වයෙන් පිරුණු දියවන්නා නදියට මායිම පිහිටි හෝටලය නෙත් සිත් විවේකයට ගෙනයන ස්ථානයකි. ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව නිර්මාණය කර ඇති උත්සව ශාලා ත්‍රිත්වකින් සමන්විතයි. එමෙන්ම රිවර් ෆේස් හෝටලය දශක දෙකකට වැඩිකාලයක් පුරා ඔබේ රසවත් විශ්වාසය දිනූ ඔපියුලන්ට් ප්‍රනීත ආහාරපානවල විශිෂ්ටත්වයත් රැදී තිබීම තවත් විශේෂත්වයක්. සුවපහසු හා ඉතා අලංකාර කාමර රැසක්ම ඔබේ නවාතැනට හා විවේක සුවය වෙනුවෙන් රිවර් ෆේස් හෝටලය සතුයි.

Nearby restaurants


Other Rajagiriya restaurants

Show All